Biltransportsläp

Biltransportsläp 6,5 meter långt

Totalvikt 3500 kg

Lastar 2800 kg

Med el vinsch

Pris 650kr/dygnet

Avbokning senare än 24h, får du betala halva kostnaden, vi håller ett släp till dig.