”Skeppet” 9.5 meter

 

Längsta Biltransporten

Totalvikt 3500 kg

Lastar ca 2600 kg ( ej fastställt ännu)

Elvinsch

3 Axlar

Pris 795 kr dygnet